Glavni program

Nedelja, 12. Mart

15:00 - 20:00 Registracija - Hotel "Angella"
21:00 - 23:00 Koktel dobrodošlice - Hotel „Angella“

Ponedeljak, 13. Mart

08:00 - 10:00 Registracija - Hotel „Angella“
10:00 - 13:00 Radionice na snegu – mesto susreta „Karaman greben“
13:00 - 14:00 Ručak - Hany Bany restoran **
16:30 - 16:50 Uvodna lekcija - Jakob Bednarik (SLO)
16:50 - 18:00 Sesija 1
18:00 - 18:15 Ceremonija otvaranja konferencije
18:15 - 18:30 INTERSKI Pamporovo – prezentacija
18:30 - 19:30 Keynote lekcija - Marco Narici (UK)
20:00 - 22:00 Večera
20:00 - 22:00 Demo tim Trening – ski padina „Malo jezero“
20:30 - 21:30 SPE BALKAN SKI sastanak odbora

Utorak, 14. Mart

10:00 - 13:00 Radionice na snegu – mesto susreta „Karaman greben“
13:00 - 14:00 Ručak - Hany Bany restoran **
16:30 - 16:50 Uvodna lekcija - Zbynek Janecka (CZE)
16:50 - 18:00 Sesija 2
18:00 - 19:00 Keynote lekcija - Alberto Minetti (ITA)
19:00 - 20:00 Večera
20:00 - 22:00 Demo Tim Šou – Ski padina „Malo jezero“

Sreda, 15. Mart

10:00 - 13:00 Radionice na snegu – mesto susreta „Karaman greben“
13:00 - 14:00 Ručak - Hany Bany restoran
16:30 - 16:50 Uvodna lekcija - Dragan Radovanović (SRB)
16:50 - 17:10 Uvodna lekcija - Blaž Lešnik (SLO)
17:10 - 18:30 Sesija 3
18:30 - 19:30 Keynote lekcija - Ron Kipp (USA)
21:00 - 00:00 Gala Večera

Četvrtak, 16. Mart

10:00 - 10:30 Zatvaranje konferencije

* Sve lekcije, sesije i ceremonija otvaranja konferencije će biti organizovani u amfiteatru u hotelu „Angella“
** Hany Bany restoran se nalazi na padini „Karaman greben“

Naučni program

Ponedeljak, 13. Mart

Keynote lekcija

18:30 – 19:30 Vežba i mišićno-skeletno zdravlje: efekti alpskog skijanja
Marco Narici
Fakultet Medicine i Zdravstvenih nauka, Univerzitet Nottingham, UK

Uvodna lekcija

16:30 – 16:50 Da li je ski škola dovoljna za savremenu zimsku zabavu
Jakob Bednarik, Rok Dokl
Fakultet sporta, Univerzitet Ljubljana

Sesija 1
Predsedavajući:

16:50 – 17:00 Pametna sportska oprema: primer pametnog skijanja
Anton Umek1, Anton Kos1, Milivoj Dopsaj2
1Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija; 2Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu, Srbija

17:00 – 17:10 Da li dovoljno edukacije doprinosi ski ekspertizi i nošenju kacige?
Lana Ružić1, Matea Sedlaček1, Bojan Matković1, Mandica Vidović2
1Univerzitet u Zagrebu, Fakultet Kinesiologije, Hrvatska; 2Klinička bolnica “Sestre Milosrdnice”, Zagreb, Hrvatska

17:10 – 17:20 Skijanje u liniji doprinosi perfomansama kod odraslih rekreativaca alpskog skijanja
Vjekoslav Cigrovski1, Igor Božić2, Bojan Matković1, Ivica Franjko1
1Univerzitet u Zagrebu, Fakultet Kinesiologije, Zagreb, Hrvatska; 2Univerzitet Banja Luka, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Bosna i Hercegovina

17:20 – 17:30 Podizanje svesti atletskih skijaških sposobnosti u slobodnom skijanju i u linijskom
Peter Sitar
Univerzitet Maribor

17:30 – 17:40 Povezivanje izabranih fizičkih fitnes testova i ostvarenja u takmičenju u skijanju u kategoriji dečaka godina između 12 i 14
Matejek Črtomir, Jurij Planinšec, Stojan Puhalj
Univerzitet Maribor, Fakultet vaspitanja

17:40 – 17:50 Sistematizacija tehnike alpskog skijanja
Robert Ropret
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija

17:50 – 18:00 Razlike ravnoteže skijaša različitih nivoa prihvaćenih ski tehnika
Marko Nikolić, Ratko Stanković, Saša Bubanj, Zvezdan Savić
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzite u Nišu, Srbija

Utorak, 14. Mart

Keynote lekcija

18:00 – 19:00 Pretežan mehanički rad i kontrakcije mišića u Alpskom skijanju: eksperimentalni naspram očekivanih rezultata
Alberto Enrico Minetti
Medicinski fakultet, Univerzitet u Milanu, Italija

Uvodna lekcija

16:30 – 16:50 Skijanje za slepe
Zbynek Janecka
Palácky Univerzitet u Olomouc, Češka Republika

Sesija 2
Predsedavajući:

16:50 – 17:00 Uticaj ski kaciga na zvuk lokalizacije i razdaljine na ski padini
Lana Ruzic, Ivan Radman, Anton Tudor, Mario Kasovic, Vjekoslav Cigrovski
Univerzitet u Zagrebu, Fakultet Kinesiologije, Hrvatska

17:00 – 17:10 Trend skjanja van staze kod Srpskih turista u periodu između 1991. i 2016. godine
Dušan Mitić1, Sreten Srećković1, Goran Prebeg1, Aleksandar Ivanovski2
1Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzite u Beogradu; 2Koledž sporta i zdravlja, Beograd

17:10 – 17:20 Razlike između mišićnih sposobnosti kontrakcije i učenje efikasnosti starijih ski početnika
Milivoj Dopsaj1, Miroljub Blagojević2, Goran Vučković2, Nenad Koropanovski2
1Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu, Beograd; 2Kriminalističko - Policijska akademija, Zemun, Beograd

17:20 – 17:30 Savremeni koncepti organizovanja zimskih aktivnosti za studente kinesiologije
Matej Plevnik1, Mitja Gerževič5, Saša Pišot3, Bojan Šturm2,4, Vid Baruca4 and Rado Pišot3,4
1Univerzitet Primorska, Fakultet zdravstvenih nauka, Primenjena kinesiologija, Koper, Slovenija; 2Univerzitet Primorska, Fakultet Edukacije, Koper, Slovenija; 3Naučno istraživački centar Koper, Koper, Slovenija; 4Skijaški savez Slovenije; 5MILLEO, Sport, Tuirzam i Edukacija, Mitja Gerževič s.p., Izola, Slovenija

17:30 – 17:40 Prirodni faktori kao element razvijanje planinskog turizma u Srbiji
Aleksandar Radivojević, Marija Dimić
Univerzitet u Nišu, Fakultet nauke i matematike, Geografsko odeljenje

17:40 – 17:50 Povezivanje jezika i kulturnih razlika u učenju alpskog skijanja
Saša Pišot1,2 and Ana Pišot2
1Naučno istraživački centar, Koper, Slovenija; 2SPORTART, sportska edukacija i dizajn, Koper, Slovenija

17:50 – 18:00 Rizici, mere predostrožnosti i zakonska regulativa u polju transporta dece i odraslih ski liftovima
Robert Ropret1, Dragana Janačković- Ćupić2
1Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija; 2Ski odmarališta Srbije, Beograd, Srbija

Sreda, 15. Mart

Keynote lekcija

18:00 – 19:00 Evolucija sticanja veština: Od tehnike modelovanja do nervno-mišićnog fokusa
Ron Kipp
Ski Tim Edukacijski i razvojni Menadžer za Squaw Valley / Alpine Meadows Race Team, USA

Uvodna lekcija

16:30 – 16:50 Rekreaciono alpsko skijanje: zdravstveno promovisanje efekata i rizika na osnovu dokaza
Dragan Radovanović
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Nišu, Srbija

16:50 – 17:10 Odnosi motornih dimenzija dve generacija mladih atleta u alpskom skijanju u periodu od 2001. do 2010. godine
Blaž Lešnik
Fakultet sporta, Univerzitet u Ljubljani; Ski savez instruktora i trenera, Slovenija

Sesija 3
Predsedavajući:

17:10 – 17:20 Recikliranje i upotreba iskorišćene ski opreme
Mario Blagojevič
Ljubljana, Slovenija

17:20 – 17:30 Obrazovanje za izvrsnost – priča SIAS i kredibilitet Slovenske nacionalne škole alpskog skijanja
Blaž Lešnik
Fakultet sporta, Univerzitet u Ljubljani; Ski savez instruktora i trenera, Slovenija

17:30 – 17:40 Osnovni zaokret na snoubordu za dva sata: radionica
Mitja Gerževič
Univerzitet Primorska, Fakultet zdravstvenih nauka, Primenjena Kinesiologija, Izola, Slovenija; MILLEO, Sport, Turizam i Edukacija, Mitja Gerževič s.p., Izola, Slovenija

17:40 – 17:50 Uticaj morfoloških karakteristika, fitnesa i ski tehnika na perfomansama u ski trkama u kategoriji devojčica između 12 i 14 godina
Puhalj Stojan1, Lešnik Blaž2
1Univerzitet Maribor, Fakultet edukacije, Odeljenje sportskog treninga; 2Univerzitet u Ljubljani, Fakultet sporta

17:50 – 18:00 Kvalitet života kod skijaša studenata
Saša Pantelić, Saša Veličković, Miodrag Kocić, Petar Mitić, Milovan Bratić
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Nišu, Srbija

18:00 – 18:10 Studentske povrede tokom skijaških kurseva praktičnog učenja - analize dva studijska programa
Mladen Živković, Vladimir Antić, Petar Mitić, Nenad Stojiljković
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Nišu, Srbija

18:10 – 18:20 Uključivanje termovizije u skijanju
Ljubomir Pavlović1, Nenad Stojiljković1, Ivana Bojić1, Petar Đekić2 and Zoran Milanović1
1Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Nišu, Srbija; 2Škola primenjenih tehničkih nauka, Srbija

18:20 – 18:30 Dugotrajno skijanje povezano je sa funkcionalnim kapacitetom kod starijih ljudi
Rado Pišot, Armin Paravlić, Saša Pišot
Naučno istraživački centar, Institut za istraživanje kinesiologije, Koper, Slovenija