Instrukcije za autore

Smernice za podnošenje radova

Pratite ove instrukcije da kompletirate Vaš rad pre nego što ga pošaljete na sledeću email adresu:
abstract@balkan-ski.com


Posle pregledanja, svi radovi će biti objavljeni u zapisniku konferencije, gde će biti distribuirani svim registrovanim delegatima. Autor odabranih radova na Engleskom će biti pozvan da pripremi sve papire koji će biti pregledani na slepo i objavljeni u sledećim žurnalima – Annales Kineziologiae - http://ojs.zrs.upr.si/index.php/AK/index ili Facta Universitatis, Physical Education and Sport - http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUPhysEdSport/index .