Ključni Datumi

Poslednji rok za predaju radova:
1. Mart 2017. godine

Rok za plaćanje smeštaja i konferencije:
30. Januar 2017. godine (Dostupnost slobodnih soba se ne mogu garantovati posle ovog datuma)

Rok za registraciju:
28. Februar 2017. godine