Predavači

Marco Narici SPE Balkan Ski

Marco Narici (PhD)

Marco Narici (PhD) je profesor Kliničke Psihologije u MRC ARUK Centru Nadmoćnosti za Lokomotorno Starenje na Univerzitetu Nottingham. On je takođe član Izvršnog odbora Evropskog koledža Sportskih nauka (ECSS). Bio je predsednik od 2012. do 2014. godine. Marco je završio studije 1984. godine (BSc Psihologije i MSc Ljudske i Primenjene Psihologije, KCL, London) i zatim je doktorirao na mišićnoj fiziologiji na Univerzitetu Pavia. Radio je kao istraživač u Laboratoriji Rodolfo Margaria, na Univerzitetu Milan u Italiji i zauzeo mesto asistenta profesora u Centru za Medicinska Istraživanja na Univerzitetu Geneva, CH (1994-96). 1999. godine vraća se u Veliku Britaniju kao profesor psihologije starenja na Univerzitetu Manchester Metropolitan gde je bio Direktor Instituta za istražvanje ljudskog kretanja od 2000. do 2012. godine. Bio je koordinator EU FP5 Projekta Boljeg starenja i EU FP7 Projekta Myoage. 2012. godine premestio se na Univerzitet Notthingham da radi u MRC ARUK centru za lokomotorno starenje.

Objavio je preko 180 artikala (H-factor 50) i poglavlja knjiga. Njegov sadašnji posao i interesovanja su fokusirana na mehanizme remodelovanja ljudskog mišića, tetiva i neuromišićnih sistema sa vežbama, neaktivnošću (uključujući svemirske letove) i starenje.

Ron Kip SPE Balkan Ski

Ron Kipp (PhD) - USA

Ron Kipp (PhD) samo što je zauzeo poziciju menadžera Ski Tima za edukaciju i development za Squaw Valley / Alpine Meadows trkački tim. Pre toga, bio je Alpine sportsko edukacijski menadžer u U.S. Ski i Snoubord udruženju. Uradio je svoj Ph.D. rad na temu motorne kontrole na Univerzitetu Utah pre nego što je radio sa U.S. Ski timom Sportsko Naučnog odeljenja kao direktor Atletske Spremnosti. On je takođe trenirao i bio na čelu Psihologa sa U.S. Alpine Svetskim muškim timom i bio je asistent direktora Trenera edukacije za USSA. Takođe je radio sa Norveškim muškim nacionalnim timom kao trener "na brdu" i sportsko naučni konsultant. Pet godina je bio Edukacijski menadžer za PSIA-I. Ron je napisao dve knjige, bio autor ili ko-autor preko 40 naučnih radova i predavao je na preko 100 konferencija nacionalno i internacionalno na temu skijanja.

Alberto Minetti SPE Balkan Ski

Alberto Enrico Minetti (PhD) - ITA

Alberto Enrico Minetti (PhD) je profesor ljudske psihologije na Univerzitetu Milan u Italiji. On je takođe bio profesor Psihologije vežbi i Biomehanike na Manchester Metropolitan Univerzitetu 6 godina. Iako ima diplomu Medicine i Specijalizacije u Biostatistici, više njegovih objavljenih radova se fokusira oko mehaničkih i metaboličkih aspekata ljudske i životinjske kretnje, lokokretnje i sporta. Ekseprtiza profesora Minetti-a se takođe kreće od Komjuterskih Nauka do Matematičkog Modelovanja istraživanih motorskih aktivnosti, uključujući optimizaciju i automatizaciju akvizicije i procesovanje biomedicinskih signala.